skip to Main Content
பொது விவரங்கள்

கால் இரத்தநாளங்களில் ஏற்படும் புண்ணானது, நீண்ட காலத்துக்கு இரத்த நாளங்களில் போதுமான இரத்த ஓட்டம் இல்லாததன் காரணமாக ஏற்படும் மிகவும் கடுமையான ஒரு நிலையாகும். இது மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படக்கூடிய ஒன்று மற்றும் குணப்படுத்துவதற்கு கடினமாக இருக்கும். இது பெரும்பாலும் கணுக்காலின் மேற்புறம் உள்ள பகுதியில் (இடைநிலைப் பகுதியில்) உள்புறம் ஏற்படக்கூடியது. இவை மேலோட்டமாகவும், வலிமிகுந்ததாகவும், காலின் கீழ்ப்பகுதியின் வீக்கத்துடனும் காணப்படும். இரத்த நாளங்களில் ஏற்படும் புண்களை குணப்படுத்துவதில் கம்ப்ரஷன் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. மேலும் அது மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படாமலும் கம்ப்ரஷன் தடுக்கும். ஸ்டெம்மரின் கட்டமைப்பின் படி,”நீண்டகால குறை இரத்த ஓட்ட இரத்த நாளங்கள் கொண்ட நோயாளிகளுக்கு, குறைந்தபட்சம் 40mmHg அளவிலான புற அழுத்தம் கணுக்கால் பகுதிக்கு தேவைப்படும்”. கால்ப்புண்கள் குணமடைந்த பின்னர், மருத்துவரின் பரிந்துரையின் பேரில் நோயாளிகள் குறைந்தபட்சம் 30-40mmHg கம்ப்ரஷன் கொண்ட ஸ்டாக்கிங்குகளை அணிந்துகொள்ள வேண்டும். இது புண்கள் மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படுவதைத் தடுக்கும். கம்ப்ரசான் அல்டிமா என்பது ஒருங்கிணைந்த கணுக்கால் அழுத்தம் 40mmHg-ஐ வழங்கக்கூடிய இரண்டு லேயர்கள் கொண்ட அல்சர் ஸ்டாக்கிங் சிஸ்டம் ஆகும். இது புண்களின் குணமடைதல் செயல்முறையை துரிதப்படுத்தி, குணமடைவதற்கான நேரத்தைக் குறைக்கும். இது படிப்படியான கம்ப்ரஷன் தெரபியின் கோட்பாடுகள் கொண்டு பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது அனைத்து இரத்த நாளப் பிரச்சினைகளுக்குமான சிகிச்சைகளில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தரநிலையைக் கொண்ட ஒரு சிகிச்சையாகும்.

தொழில்நுட்ப விவரங்கள்

கம்ப்ரசான் அல்டிமா இரண்டு கூறுகளைக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது:

18mmHg கொண்ட உள்புற லைனர்:

  • வெளிப்புற ஸ்டாக்கிங்கை எளிதாக அணிவதற்கு உதவும்
  • புண்களின் டிரெஸ்ஸிங்கைப் பாதுகாக்கும்
  • அணிபவருக்கான வசதியை மேம்படுத்தும்

23-32mmHg கொண்ட வெளிப்புற லைனர்:

  • கூடுதல் கம்ப்ரஷனை வழங்கும்
  • புண்களின் குணமடைதல் செயல்முறையை துரிதப்படுத்தும்
  • உள்புறம் மற்றும் வெளிப்புறம் என்ற இந்த 2 ஸ்டாக்கிங்குகளும் ஒருங்கிணைந்து 40mmHg கணுக்கால் அழுத்தத்தை வழங்கும். இரவு நேரங்களில், நோயாளிகள் தொடர்ந்து உள்புற ஸ்டாக்கிங்கை அணியவேண்டும். ஆனால் 23-32mmHg வெளிப்புற ஸ்டாக்கிங்கை அகற்றிக்கொள்ளலாம்.
  •  கம்ப்ரசான் அல்டிமா அல்சர் ஸ்டாக்கிங்ஸ் – இரண்டு லேயர்கள் கொண்ட அல்சர் ஹீலிங் சிஸ்டம்
  • புண்கள் மீண்டும் ஏற்படும் நிகழ்வு குறைந்தபட்சமாக 26-28% மற்றும் அதிகபட்சமாக 69% இருக்கலாம் என்று ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன – பிரையன்ட் ஆர்ஏ, பதிப்பாசிரியர். அக்யூட் அண்ட் க்ரானிக் வூன்ட்ஸ், செயிண்ட் லூயிஸ் மோஸ்பி; 1992, ப 164-204
மாறுபாடுகள்

Available style: AD

Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL

Size Available
Circumference

size-comprezon

 

SizeX- SmallSmallMediumLargeX - LargeXX - Large
b17-1919-2323-2626-2929-3131-34
c26-3529-3933-4236-4539-4744-52

Product Style
Length Measurement in cm

comprezon lenghth

 

AD
37-42

பயன்படுத்தும் முறைகள்

உங்கள் காலை எழுப்பிய ஒரு வசதியான நிலையில் அமர்ந்து

பயன்பாட்டிற்கு முன்பாக பளபளப்பாக அணிய வேண்டும்

ஹீல் வரை வெளியே லைனர் திரும்ப

ஹீல் வரை லைனர் கால் பகுதியை அணிந்து

மீதமுள்ள தலைகீழ் பகுதி இழுக்கவும்

கையை மென்மையான மேல்நோக்கி கொண்டு சுருக்கங்களை சுத்தப்படுத்தவும்

அவர் ஆடைகளை சுத்தப்படுத்தாதிருப்பதையும் காயத்ரி படுக்கையில் தட்டையாக இருப்பதையும் உறுதிப்படுத்துக

மேல் ஒரு போட்டியிடும் உருவாக்கம் ஏற்படுத்தும் இது ஸ்டாலினை இழுக்க வேண்டாம்

வெளிப்புற காலுறைகள் அதே நடைமுறை பின்பற்றவும்

அறிகுறிகள்

காயத்தின் சிகிச்சையின் பின்னர் லெக் புண் சிகிச்சை

Buying Options

For More Details Contact us at info@dynamictechnomedicals.com

Related Products

4-LB

4-LB

4-LB Multi-layer compression bandaging system (Combipack) is one of the proven methods of compression  Read More..

Comprezon

Comprezon

வெரிகோஸ் வெய்ன் ஸ்டாக்கிங்ஸ், வெரிகோஸ் வெய்னின் மேலும் வாசிக்க

AgFix

AgFix

காயம்பட்ட பகுதியில் உள்ள ஒட்டாத லேயர் காயத்துடன் டிரெஸ்ஸிங் மேலும் வாசிக்க

TopGrip

TopGrip

டாப்க்ரிப் என்பது காட்டன் மற்றும் எலாஸ்டிக்கில் இருந்து மேலும் வாசிக்க

Back To Top