skip to Main Content
Domestic: 1-800-102-7902 | Export: +91 89434 34712
+91-7356115555 | Mon-Sat 9am-5pm IST
பொது விவரங்கள்

பாதப்பகுதியும், காலும் இணையும் பகுதியே கணுக்கால்பகுதி ஆகும். காலை முறுக்குதல், நீட்டுதல் மற்றும் வழுக்குதல் போன்ற அதிகப்படியான பயன்பாடுகளின் காரணமாக மூட்டு இணைப்புகளில் ஒன்றான கணுக்கால்ப்பகுதியில் தசைநார் கிழிவு, சுளுக்கு, பிறழ்வு போன்றவை ஏற்படும்.

தொழில்நுட்ப விவரங்கள்
  • 4 புறங்களிலும் ஸ்ட்ரெட்ச் ஆகக்கூடியது
  • இலேசான எடை மற்றும் காற்றோட்டமான ஃபேப்ரிக்
  • உடலமைப்புக்குத் தக்கவாறு வடிவமைக்கப்பட்டது
  • குதிகால் பகுதியில் திறந்த வடிவமைப்பு
  • சுதந்திரமான மற்றும் எளிதான இயக்கத்தை உறுதி செய்யும் ஒற்றை வழித் தையல் இணைப்புகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன
  • ஷூக்களுக்குள் எளிதில் பொருந்தக்கூடியது
மாறுபாடுகள்

Sego Ankle Support is available in S, M, L, XL and XX- L.

Size Available
Circumference of Ankle

ankle size

 

SizeSmallMediumLargeX-LargeXX-Large
In cm15-2020-2525-3030-3535-40

பயன்படுத்தும் முறைகள்

அளவு விளக்கத்தின்படி தயாரிப்புகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

ஹீல் பாக்கெட்டில் ஹீல் நிலைநிறுத்தப்பட்ட விதத்தில் ஆதரவின் மீது ஸ்லப் செய்யவும்

ஒற்றை பின்னிவிட்ட பகுதியை கால் கோணத்தில் வளைந்திருக்கும்

அறிகுறிகள்

மீண்டும் மீண்டும் தசைநார் மற்றும் மென்மையான திசு காயங்கள்

குதிகால் தசைநார் காயங்கள்

கணுக்கால் மூட்டையின் கீல்வாதம்

Buying Options

Related Products

Ankle Immobiliser

Ankle Immobiliser

காயம்பட்ட கணுக்கால் மூட்டின் வேகமான குணமடைமேலும் வாசிக்க

Malleogrip

Malleogrip

3D knitted compression brace which combines the aesthetics of 3D knitting with the precision of fusion technology Read More..

Ankle Brace - Sego

Ankle Brace - Sego

ஸெகோ ஆங்கிள் பிரேஸ் மென்திசுக் காயங்களின் போது அணிவதற்கான மேலும் வாசிக்க

Ankle Binder

Ankle Binder

Sego Ankle Binder offers 2 way benefit of elastic Ankle Support for mild compression and elastic Wrap for Read More..

Back To Top