Go to Top

ஆங்கிள் சப்போர்ட் – ஸெகோ

Ankle Support

பாதப்பகுதியும், காலும் இணையும் பகுதியே கணுக்கால்பகுதி ஆகும். காலை முறுக்குதல், நீட்டுதல் மற்றும் வழுக்குதல் போன்ற அதிகப்படியான பயன்பாடுகளின் காரணமாக மூட்டு இணைப்புகளில் ஒன்றான கணுக்கால்ப்பகுதியில் தசைநார் கிழிவு, சுளுக்கு, பிறழ்வு போன்றவை ஏற்படும். ஆங்கிள் சப்போர்ட் காயம்பட்ட கணுக்கால் தசையின் நிலைத்தன்மைக்கு உதவி, கணுக்கால் வலியில் இருந்து சிறந்த அளவிலான நிவாரணத்தைத் தரும்.

 

ஸெகோ ஆங்கிள் சப்போர்டின் சிறப்பம்சங்கள் பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்குகிறது:

  • 4 புறங்களிலும் ஸ்ட்ரெட்ச் ஆகக்கூடியது
  • இலேசான எடை மற்றும் காற்றோட்டமான ஃபேப்ரிக்
  • உடலமைப்புக்குத் தக்கவாறு வடிவமைக்கப்பட்டது
  • குதிகால் பகுதியில் திறந்த வடிவமைப்பு
  • சுதந்திரமான மற்றும் எளிதான இயக்கத்தை உறுதி செய்யும் ஒற்றை வழித் தையல் இணைப்புகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன
  • ஷூக்களுக்குள் எளிதில் பொருந்தக்கூடியது

ஸெகோ ஆங்கிள் சப்போர்டை பயன்படுத்துவதற்கான அறிகுறிகள்:

தசைநார் மற்றும் மென்திசுக் காயங்கள்

 

அளவு:

Circumference Measurement around ankleSizeSmallMediumLargeX-LargeXX-Large
Ankle SizeIn cm15-2020-2525-3030-3535-40

 

தொடர்புடைய தயாரிப்பு:

Sego Ankle Binder
Ankle Brace – Sego